Neden Dijital Anket?

ANKET NEDİR ?

Anket, sistematik bir veri toplama yöntemidir. Veriler,önceden belirlenmi insanlara bir dizi soru sorarak elde edilir. Anket yöntemi ile çok farklı türde veri toplamak mümkündür. İnsan davranışarı, iş performansları, bilgi düzeyleri, tercihleri, tutumları, inançları, duyguları vb. bunlardan sadece birkaçıdır. Ancak anketten yararlı bilgiler elde edebilmek için anketin hazırlık ve uygulama sürecine özel önem gösterilmelidir. Ayrıca “zaman” ve “maliyet” göz önüne alınması gereken diğer hususlardır.

ANKETİN AMACI NEDİR?

Genel olarak Anketler, aşağıda sıralanan amaçlar için kullanılabilirler.

·         Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi / müşteri tatmininin ölçümü,

·         Organizasyonun güçlü ve zayıf taraflarının belirlenmesi, iyileştirmeye açık alanların tespiti,

·         Yeni ya da var olan politikaların/programların etkinliklerinin ölçümü,

NEDEN ANKET YÖNETİM SİSTEMİ ?

Anket yönetim sistemi geleneksel yönetim anlayışının sona erdiği modern yönetim sistemlerinin başlandığı bir nokta olarak kabul edilmektedir. Anket yönetim sistemi ile birlikte şirketiniz için bir çok yenilik ve parametreyi direkt etkileşiminiz olduğu birinci derece muhatabınız olan müşterinizden alıp yönetim sisteminize dahil edersiniz, bu yönetim sistemi günümüzde CRM Müşteri ilişkileri yönetimi olarak karşılık bulmaktadır. CRM Ulusal ve uluslararası şirketler için olmazsa olmazı oluşturmaktadır, yenilikçi, güvenilir, güçlü insan kaynağı, müşteri memnuniyeti yüksek ve şirketin rekabetçi ortamda büyümesine olanak sağlar. Bunun temelini anket yönetim sistemi oluşturmaktadır çünkü bu bilgileri en doğru kaynaktan yani müşteriden alarak analiz edilmesini sağlar sonuç raporları oluşturarak yönetim sistemini şekillendirir.

Gelecek adına tüm planlamaları bu yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirirsiniz.

DİJİTAL ANKETİN FAYDALARI NELERDİR ?

Anket uygulamalarında daha çok yüzyüze, telefonla ve mail aracılığıyla anketler uygulanmaktaydı, fakat günümüzde teknolojinin gelişmesi dijital anket sistemlerinin oluşmasını sağladı bu yeni sistemlerinin klasik anket yöntemlerine göre çok önemli avantajları vardır;

·         Zaman kazancı,

·         Personel gereksiminin olmaması,

·         Hızlı sonuç alma,

·         Detaylı veri analizi,

·         Güvenilirliğinin çok yüksek olması,

·         Bilgi paylaşım kolaylığı,

·         Arşivleme avantajı,

·         Çok daha fazla kişiye ulaşma (sayı sınırlaması olmayışı) ,

·         İnovatif yönetim sisteminin temel basamağını oluşturması en önemli avantajlarıdır.

ANKET YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI ?

·         Müşterinin ihtiyaçlarının belirlenmesi,

·         Rekabet unsurlarının gözden geçirilmesi,

·         İnovatif yönetim biçiminin benimsenmesi,

·         Rekabetçi ortamda fark oluşturulması,

·         Zaman kazanılması,

·         Hızlı sonuç üretmesi,

·         Kurumun müşteri gözündeki prestijinin artması,

·         Teknolojik yapının entegrasyonu,

·         Müşterinin değerli ve önemli hissettirilmesi,

·         Operasyonel maliyetlerin düşürülmesi,

·         Objektif ve sağlıklı veri akışının sağlanması,

·         Kurumun büyüme stratejilerinde temel oluşturulması,

·         Etkin ve dinamik bir yönetim anlayışının sağlanması,

·         Doğru ve etkin insan kaynakları yönetiminin oluşturulması,

·         Kurumun eksikliklerinin en önemli bilgi kaynağından tespit edilmesi,

·         İşletme körlüğünün ortadan kaldırılması.

Anket yönetim sisteminin başlıca avantajlarını oluşturmaktadır.

ANKET OLUŞTURMA KOŞULLARI NEDİR ?
• Anket oluşturulurken aynı anda ön izlemesi de takip edilir.
• Anketler şu soru tiplerine göre oluşturulurlar:
– Çoktan tek seçmeli soru
-Doğru / Yanlış
– Evet / Hayır
-Katılıyorum / Katılmıyorum (4 veya 5 şıklı)
– Çoktan çok seçmeli soru
– Koşullu soru (Cevaba göre devam edilecek soruyu belirleme)
– Açık uçlu soru – Yorumlama
– Tanımlama sorusu
– Listeleme sorusu
– Sıraya koyma sorusu
– Likert ölçeklendirmesi (Matriks yapıda)
– Yıldız oylama
• Anket kategorileri oluşturulabilir. Kategorilere göre soru aramaları, eklemeleri yapılabilir.
• Kaydedilen anketler şablon anket olarak kaydedilip sonradan kullanılabilir.
• Anket sayfalara ayrılabilir. Bir sayfada kaç soru olacağı belirlenebilir.
• Sorular gruplanabilir.
• Sürükle-bırak fonksiyonu ile sorular, cevap şıkları, sayfalar, gruplar arasında yer değiştirilebilir.

Koşullarını sağlamaktadır